Klausimas raštu E-011608/11 Nuno Teixeira (PPE) Komisijai. Parama MVĮ pagal sanglaudos politiką (2014–2020 m.)