Sujungtos bylos C-237/11 ir C-238/11: 2012 m. gruodžio 13 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Prancūzijos Respublika prieš Europos Parlamentą (Ieškinys dėl panaikinimo — Institucinė teisė — Europos Parlamento 2012 m. ir 2013 m. mėnesinių plenarinių sesijų kalendorius — Protokolai dėl Europos Sąjungos institucijų, tam tikrų įstaigų, organų bei padalinių būstinių vietos)