Klausimas raštu E-5000/10 Silvia-Adriana Ţicău (S&D) Tarybai. Europos Sąjungos ir MERCOSUR šalių prekybos susitarimas