2012 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas 2012/811/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/788/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Kongo Demokratinei Respublikai