2011 08 08 Komisijos sprendimas Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.6316 - AURUBIS / LUVATA ROLLED PRODUCTS) Pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (Tik tekstas anglų kalba yra autentiškas)