Uredba Komisije (ES) št. 1802/95 z dne 25. julija 1995 o spremembah uredb, ki so pred 1. februarjem 1995, določale nekatere cene in zneske na trgu z mlekom in mlečnimi proizvodi, katerih vrednost v ekujih je bila spremenjena kot posledica odprave korekcijskega faktorja za kmetijska menjalna razmerja