Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1802/95 1995 m. liepos 25 d. iš dalies keičiantis reglamentus, kurie iki 1995 m. vasario 1 d. nustatė tam tikras pieno ir pieno produktų rinkos kainas ir sumas, kurių vertė, išreikšta ekiu, yra pakoreguota dėl žemės ūkio perskaičiavimo kurso korekcijos koeficiento panaikinimo