Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1802/95 της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 1995 για προσαρμογή και τροποποίηση των κανονισμών του τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων οι οποίοι καθόρισαν πριν από την 1η Φεβρουαρίου 1995, ορισμένες τιμές και ποσά, η αξία των οποίων σε Ecu προσαρμόστηκε λόγω της κατάργησης του διορθωτικού συντελεστή των γεωργικών ισοτιμιών