Tarybos reglamentas (EB) Nr. 147/2003 2003 m. sausio 27 d. dėl tam tikrų ribojančių priemonių Somaliui