Komisijos reglamentas (EB) Nr. 438/2001 2001 m. kovo 2 d. nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999 įgyvendinimo taisykles dėl struktūrinių fondų paramos valdymo ir kontrolės sistemų