2003 m. vasario 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 316/2003 dėl ilgalaikio leidimo naudoti pašarų priedą ir dėl laikino leidimo naudoti leistinus pašarų priedus naujai paskirčiaitekstas svarbus EEE