2001 m. spalio 17 d. Komisijos sprendimas dėl klausimyno, skirto valstybių narių ataskaitoms dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių įgyvendinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2001) 3096)tekstas svarbus EEE.