2003 m. birželio 16 d. Tarybos sprendimas dėl nacionaliniams ekspertams ir kariniam personalui, komandiruojamiems į Tarybos Generalinį sekretoriatą, taikomų taisyklių, panaikinantis 1997 m. birželio 25 d. ir 1999 m. kovo 22 d. sprendimus, Sprendimą 2001/41/EB ir Sprendimą 2001/196/BUSP