2012m. spalio 10 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) nutartis 2012m. spalio 10 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) nutartis.#Prokuratura Rejonowa w Zakopanem prieš Wojciech Ziemski ir Andrzej Kozak.#Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Sąd Rejonowy w Zakopanem – 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/34/EB, nustatančios informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką (OL L 204, p. 37; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 2 t., p. 337), iš dalies pakeistos 1998 m. liepos 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/48/EB (OL L 217, p. 18; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 21 t., p. 8), 1 straipsnio 11 punkte įtvirtintos sąvokos „techninis reglamentas“ aiškinimas – Valstybės narės pareiga pateikti Komisijai kiekvieno techninio reglamento projektą – Valstybės narės įstatymas azartinių lošimų įstatymas.#Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Pagrindinės bylos aprašymo nebuvimas – Akivaizdus nepriimtinumas.#Byla C‑31/12.