2010 m. sausio 29 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 88/2010, kuriuo nustatatomi grūdų sektoriaus importo muitai, taikomi nuo 2010 m. vasario 1 d.