Eiropas Parlamenta Rezolūcija (ES) 2020/1878 (2020. gada 14. maijs) ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (EASO) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu