2002 m. rugsėjo 27 d. Pirmosios instancijos teismo (pirmoji kolegija) sprendimas.