2012/477/ES: 2011 m. rugsėjo 20 d. Komisijos sprendimas dėl Valstybės pagalbos Nr. SA.29338 (C 29/09 (ex N 264/09)), kurią Vokietijos Federacinė Respublika suteikė bankui HSH Nordbank AG (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 6483) Tekstas svarbus EEE