Klausimas raštu P-3067/10 pateikė Teresa Riera Madurell (S&D) Komisijai. Europos mokslinių tyrimų erdvės (ERA) socialinė dimensija