2012/575/ES: 2012 m. gegužės 10 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2010 finansinių metų sąskaitų uždarymo