Klausimas raštu P-003128/11 Carmen Fraga Estévez (PPE) Komisijai. Laivų, kuriems leista Viduržemio jūroje gaudyti durklažuves, sąrašas