2011 m. gegužės 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 488/2011, kuriuo panaikinamas cukraus produktų, kuriems skirtos tam tikros tarifinės kvotos, importo licencijos paraiškų teikimo sustabdymas