2011 m. gegužės 10 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas.$