2002 m. kovo 20 d. Pirmosios instancijos teismo (antroji išplėstinė kolegija) sprendimas.