2002 m. birželio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 982/2002, nustatantis dirbtinai auginamų pievagrybių prekybos standartus