2002/183/EG: Beschikking van de Commissie van 28 februari 2002 houdende wijziging van de Beschikkingen 95/233/EG en 96/482/EG met betrekking tot de invoer van levend pluimvee uit derde landen, ten aanzien van Bulgarije, en houdende intrekking van Beschikking 96/483/EG (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 641)