2001 m. lapkričio 27 d. Komisijos sprendimas, iš esmės pripažįstantis dokumentų, pateiktų nuodugniai patikrinti dėl laminarino ir novalurono galimo įrašymo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką I priedą, išsamumą (pranešta dokumentu Nr. C(2001) 3761)tekstas svarbus EEE