2003 m. lapkričio 5 d. Komisijos sprendimas, įsteigiantis Europos bankininkystės priežiūros institucijų komitetąTekstas svarbus EEE.