Komisijos reglamentas (EB) Nr. 939/2001 2001 m. gegužės 14 d. nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 dėl vienodo dydžio pagalbos teikimo už tam tikrus žuvininkystės produktus išsamias taikymo taisykles