2003 m. gruodžio 8 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2182/2003, patikslinantis nuo 2004 m. sausio 1 d. Europos Bendrijų pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimus ir pensijas bei joms taikomus korekcinius koeficientus