Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2805/95 1995 m. gruodžio 5 d. nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas vyno sektoriuje ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2137/93