2003 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1421/2003, pataisantis Reglamentą (EB) Nr. 2103/2002, patvirtinantį šviežių vaisių ir daržovių atitikties prekybos standartams patikrinimo operacijas, atliekamas Pietų Afrikoje prieš importuojant į Europos bendriją