Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2137/2002 2002 m. lapkričio 29 d. iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2789/1999, nustatantį valgomųjų vynuogių prekybos standartą