Komisijos Sprendimas 1990 m. rugsėjo 24 d. nustatantis Bendrijos finansinę priemonę lašišinių šeimos žuvų infekcinei hematopoetinei nekrozei Bendrijoje likviduoti (90/495/EEB)