2000 m. lapkričio 30 d. Komisijos sprendimas, patvirtinantis gyvūnų ligų likvidavimo ir stebėsenos bei zoonozių profilaktikos programas, kurias pateikė valstybės narės 2001 metams (pranešta dokumentu Nr. C(2000) 3639)