2001 m. kovo 30 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 47/2001, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XI priedą (Telekomunikacijų paslaugos)