Europos bendrijos ir Pakistano Islamo Respublikos Susitarimo memorandumas dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, susijusių su tekstilės ir drabužių gaminių patekimu į rinką, parafuotas Briuselyje, 2001 m. spalio 15 d.