2001 m. lapkričio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2181/2001, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 563/82 dėl jaunų nekastruotų galvijų nustatymo kriterijaus