Vokietija prieš Komisiją Generalinio advokato Tesauro išvada, pateikta 1989 m. spalio 19 d. # Vokietijos Federacinė Respublika prieš Europos Bendrijų Komisiją. # Žemės ūkis - EŽŪOGF. # Byla C-333/87. TITJUR