2003 m. vasario 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 336/2003, iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 824/2000, nustatantį intervencinių agentūrų vykdomo grūdų priėmimo procedūras ir analizės metodus grūdų kokybei nustatyti