2002 m. kovo 22 d. Komisijos direktyva 2002/31/EB, įgyvendinanti Tarybos direktyvą 92/75/EEB, dėl energijos sunaudojimo parodymo, ženklinant buitinius oro kondicionieriusTekstas svarbus EEE.