2002 m. vasario 1 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 3/2002, iš dalies pakeičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, bandymai ir sertifikavimas)