2001 m. sausio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 257/2001 dėl priemonių Turkijos ekonominei ir socialinei plėtrai skatinti įgyvendinimo