2001 m. rugpjūčio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1615/2001, nustatantis prekybos melionais standartą ir iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1093/97