2001 m. birželio 7 d. Komisijos sprendimas, nustatantis kontrolės postų, patvirtintų atlikti gyvūnų ir gyvūninės kilmės produktų iš trečiųjų šalių veterinarinius patikrinimus, sąrašą ir atnaujinantis išsamias patikrinimų, kuriuos atliks Komisijos ekspertai, taisykles (pranešta dokumentu C(2001) 3941) (Tekstas tik anglų kalba yra autentiškas)tekstas svarbus EEE