Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 845/72 1972 m. balandžio 24 d. nustatantis specialias šilkaverpių auginimą skatinančias priemones