2003 m. gegužės 13 d. Tarybos Sprendimas dėl Susitarimo dėl mokslinio ir techninio bendradarbiavimo tarp Europos bendrijos ir Izraelio valstybės pasirašymo