Rakstisks jautājums E-011205/11 Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) Komisijai. Atbalsta pasākumi Itālijas darba ņēmējiem, kas jaunāki par 25 gadiem