Generalinio advokato Tizzano išvada, pateikta 2001 m. sausio 23 d.