Komisijos Sprendimas 1998 m. spalio 9 d. dėl statybos produktų atitikties atestavimo tvarkos, susijusios su užpildais, pagal Tarybos direktyvos 89/106/EEB 20 straipsnio 2 dalį (pranešta dokumentu Nr. C(1998) 2923) (tekstas svarbus EEE) (98/598/EB)